WIE ZIJN WE ?

De Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht die juridisch en financieel autonoom werkt en die gesticht werd in 1950 ter bevordering van de contacten tussen België en Italië. Haar inkomsten worden hoofdzakelijk gehaald uit de bijdragen van de leden en de verschilllende activiteiten die ze organiseert.

Erkend door de Italiaanse overheid volgens de wet van 1.7.1970 n.518 en gecertifieerd volgens ISO 9001, maakt de Kamer deel uit van Assocamerestero, de Vereniging van de Italiaanse Kamers van Koophandel in het buitenland die 81 Kamers in de ganse wereld groepeert.

Gesitueerd in hartje Brussel, nabij de Europese instellingen, fungeert de Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel als het referentiepunt bij uitstek voor elke onderneming die haar activiteiten wenst te promoten en haar netwerk wenst uit te breiden in Italië en België. De Kamer biedt inderdaad een wijd gamma aan promotie-, assistentie- en adviesdiensten aan die gunstig voor haar leden zijn.

Voor meer inlichtingen, gelieve de diensten van de Kamer te consulteren.

logo-it-PNG-300x79